Vedtægter


Du kan finde foreningens vedtægter ved at klikke på nedenstående link:

Vedtægter for grundejerforeningen Egeparken III

Vedtægter for fællesgrundejerforeningen