Regnskaber

Her på siden kan du finde de seneste års regnskaber og budgetter

Grundejerforeningen "Egeparken 3":

Regnskab:  Budget:Fællesgrundejerforeningen "Den grønne":