Godt at vide

Yousee:

Fællesforeningen har indgået en ny aftale med YouSee, således at vi kan forvente rabat på TV pakker og internet. Du kan læse mere her

Husorden:

Bestyrelsen har udfærdiget en husorden gældende for beboerne i Egeparken III. Den kan findes her

Kontingent:

Kontingent betales 4 gange om året og udgør pt. kr. 1040/kvartalet + kr. 692 til Yousee grundpakke, hvis dette er tilvalgt. Nye beboere får udleveret girokort, som kan tilmeldes PBS.

Lokalplan:

Der blev i 1981 i daværende Søllerød kommune udfærdiget lokalplan for området. Du kan finde lokalplanen her

Storskrald:

Rudersdal kommune har en ordning om afhentning af storskrald. Du kan læse mere her.

Affaldssortering:

Vores sorteringscontainer tømmes som følger:

  • Papir - fredag i ulige uger
  • Pap - mandag i lige uger
  • Metal - fredag - hver 4. uge
  • Plast - freedag i ulige uger
  • Glas - torsdag i lige uger
  • Restaffald/madaffald - torsdag i lige uger (hver torsdag i sommermånederne)

Afbrænding af juletræer:

Det er IKKE længere muligt at aflevere juletræer på vores bålplads. Brandmyndighederne i Rudersdal kommune har afvist det.

Udvendig vedligeholdelse:

Vinduer og døre skal udvendig holdes i en mørkegrøn farve, men skure og indgangspartier skal holdes i mørkegrøn og hvid. De nærmere oplysninger om farver og farvekoder findes her

Du kan udskrive farvekoderne og medbringe dem til din farvehandler.

Der er ikke er nogen særlige bestemmelser vedr. udformning/indretning af haverne, så længe de følger kommunens generelle anvisninger. Dog skal det nævnes, at der kun må placeres og plantes levende hegn. Stakit eller rækværk må ikke opsættes. De to rækværk som er placeret på den vestvendte terrasse må ikke fjernes.

Ved valg af evt. hæk anbefales bøgehæk. Plantes der hæk, kan det lave fodhegn fjernes.

Tilbygning af kvist og tagvindue:

Flere ejere af de "store" rækkehuse har tilbygget kvist på 1. sal, hvilket øger det beboelige areal med ca. 15 m2. Oplysninger om tilbygning af kvist kan fås ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Der er givet tilladelse til at sætte et tagvindue på syd- og vestvendte tagrygge på de "små" rækkehus. Kommunens tilladelse samt skitser kan findes her

Udlejning af egen parkeringsplads:

I tilfælde af, at du ikke har behov for at benytte din egen private P-plads, må denne gerne udlejes. Udlejning af parkeringsplads er et internt anliggende imellem beboerne, som bestyrelsen ikke blander sig i. I tilfælde af fraflytning, ophæves lejeaftalen imellem de to beboere og det er ejeren af P-pladsens pligt at tilsikre, at den pågældende P-plads følger husstanden og overgår til den nye ejer. Udlejningen kan kun foregå internt imellem Egeparken III’s beboere, ikke til ekstern lejer.

Lidt historie:

På vores område lå der tidligere en kostskole, som under 2. verdenskrig blev brugt at tyskerne. Kostskolen blev i december 1943 bombet af englænderne. Det historiske perspektiv er beskrevet af Svend E. Lassen, som tidligere boede her i Egehegnet. Hans beskrivelse af området kan findes her